Adorable little girl having fun playing the piano
Müzik Ritim Atölyesi

Müzik, beden ve beyin arasındaki bağlantıyı güçlendirmektedir.

Learn more
974ee22a-337e-4aab-b176-a4b5760e4b58
Işık Atölyesi

Atölyemizde bulunan ışık masaları, duyusal oyun fırsatlarınıartıran muhteşem bir öğrenme aracıdır.

Learn more
149741-OTYRN7-993
Yaşam Becerileri Atölyesi

Yaşam becerileri, erken çocukluk eğitiminin önemli parçalarından biridir ve bu beceriler çocukların oyunlarına entegre edilerek pek çok beceriyi destekler.

Learn more

English idioms by theidioms.com